Deigner Toy Awards 2018 nominated☆

designertoyawards2018

I’m so happy♪
refreshmenttoy is nominated DesignerToyAwards 2018
Award Category[Break-through Artist]

Thank you so much☆☆☆

トイアワード2018ファイナリストに選んでいただきました!ありがとうございます♪

 

▼毎日いろいろUP中☆ refreshment toyのInstagramはこちら☆
refreshmenttoy_instagram

Pocket